verze pro tisk

Závazky Akčních plánů

Závazky Akčních plánů mají být orientovány kolem pěti hlavních okruhů, přičemž je plně v kompetenci dané země, ke kterému okruhu či okruhům se přihlásí. Jsou jimi:

  1. Zlepšování veřejných služeb (široké spektrum služeb poskytovaných občanům, mj. v oblasti zdravotnictví, vzdělání, justice, telekomunikace, energetiky a dalších relevantních oblastí),
  2. Zvyšování veřejné integrity (zahrnuje opatření týkající se korupce a veřejné etiky, přístupu k informacím, reformy financování volebních kampaní, svobody médií a občanské společnosti),
  3. Efektivnější management veřejných zdrojů (zahrnuje opatření týkající se rozpočtů, zadávání veřejných zakázek, přírodních zdrojů a zahraniční pomoci),
  4. Vytváření bezpečnějších komunit (zahrnuje opatření týkající se veřejné bezpečnosti, bezpečnostního sektoru, reakce na krizové situace a hrozeb pro životní prostředí),
  5. Zvyšování odpovědnosti firem (odpovědnost v otázkách životního prostředí, antikorupčního prostředí, ochrany spotřebitele, zapojení komunity).

[Nahoru ↑]