verze pro tisk

Veřejná diskuze

Hlavním cílem veřejné diskuze je tedy určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata, na něž se bude Akční plán orientovat.

V rámci veřejné diskuze proto žádáme každého, kdo má zájem se na tvorbě Akčního plánu podílet, určit z předložených témat maximálně 5 priorit, případně se k navrhovaným prioritám vyjádřit.

Dne 16. ledna 2012 proběhl pod záštitou místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolíny Peake v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, od 10:00 hod., v místnosti č. 47 „Starý tiskový sál“, workshop k navrhovaným opatřením a podobě Akčního plánu.

[Nahoru ↑]