Zákon o úřednících veřejné správy

 1. Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy

  …úprava státní služby žádným předpisem jednotně stanovena a je ponechána národním legislativám. To se týká zejména o vzniku, změn a skončení služby, práv a povinností a také zabezpečení státních… [16.5.2012 11:02]
 2. Závazky Akčních plánů

  Závazky Akčních plánů mají být o kolem pěti hlavních … [16.5.2012 10:39]
 3. Veřejná diskuze

  Hlavním cílem veřejné diskuze je tedy určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata,… [16.5.2012 10:52]
 4. Příprava tezí

  …koordinační skupiny pro boj s korupcí dne 31. října 2011 byli požádáni zástupci jednotlivých ústředních správních úřadů o zaslání návrhů do Akčního plánu. Zároveň byli … [16.5.2012 10:41]