Zákon o úřednících 2012

 1. Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy

  …úprava státní služby žádným předpisem jednotně stanovena a je ponechána národním legislativám. To se týká zejména o vzniku, změn a skončení služby, práv a povinností a také zabezpečení státních… [16.5.2012 11:02]
 2. Příprava tezí

  …koordinační skupiny pro boj s korupcí dne 31. října 2011 byli požádáni zástupci jednotlivých ústředních správních úřadů o zaslání návrhů do Akčního plánu. Zároveň byli … [16.5.2012 10:41]
 3. Veřejná diskuze

  …veřejné diskuze je tedy určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata, na něž se bude Akční plán o . V rámci veřejné diskuze proto žádáme každého, kdo má zájem se na tvorbě… [16.5.2012 10:52]
 4. Open Government Partnership

  Partnerství pro o vládnutí … [16.5.2012 10:33]