Odměňování úředníků

  1. Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy

    …při Radě Evropy (GRECO). V současné době existují v českém právním řádu dva zákony upravující problematiku úředníků[16.5.2012 11:02]