Návrh zákona o úřednících

  1. Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy

    …úprava státní služby žádným předpisem jednotně stanovena a je ponechána národním legislativám. To se týká zejména o vzniku, změn a skončení služby, práv a povinností a také zabezpečení státních… [16.5.2012 11:02]
  2. Příprava tezí

    …koordinační skupiny pro boj s korupcí dne 31. října 2011 byli požádáni zástupci jednotlivých ústředních správních úřadů o zaslání … [16.5.2012 10:41]